INTERNET MARKETING

INTETA WEB STUDIO

Internet Marketing

Internet marketing predstavlja skup radnji radi promocije vaših usluga ili proizvoda na internetu. Internet marketing ili digitalni marketing predstavljaju veliki skup oblasti delovanja na internnetu. Sam Internet Marketing možemo podeliti na : Affiliate Marketing (Partnerski Marketing), Display Advertising (Reklamiranje tekstualnim, video oglasima i banerima), Email Marketing, Inbound Marketing, Search Engine Marketing, SEO (Search Engine Optimization) i Social Media Marketing.

Prvi korak pri započinjanju bilo koje aktivnosti u internet marketingu je definisanje ciljeva kampanje. Veoma je bitno da se sa klijentom dobro definišu ciljevi kampanje i zadaju realni vremenski okviri. Kampanje mogu imati za cilj promociju i tzv brendiranje tržišta širenjem svesti korisnicima o datom brendu što je sasvim drugačije recimo od potrebe promocije prodaje na sajtu. Kao što smo već napomenuli ciljevi kampanje odredjuju strategiju kampanje i koja metoda će se koristiti za ostvarivanje ciljeva kampanje.

internet marketing internet marketing kampanje balkanland-internet-marketing

Internet kampanje

Internet Marketing treba da obuhvati one oblasti koje će dovesti do najboljeg rezultata za zadani cilj od strane korisnika usluga. Najbolje rezultate kampanje daju kada se kombinuju ali treba voditi računa o merenju uspeha kampanje jer kampanja koja nema merljive rezultate može nas dovesti u zabludu. Samim definisanjem ciljeva kampanje kreiraju se takozvani ciljevi koji se mere i na osnovu kojih možemo reći da li je kampanja bila uspešna ili ne

Kreiranje i vodjenje internet kampanja. Vodjenje kampanja po učinku!

Vaše je samo da zamislite...