ODRŽAVANJE SAJTOVA

INTETA WEB STUDIO

Održavanje sajtova

Održavanje sajtova ili održavanje web programa je proces koji se obavalja nakon izrade sajta ili programa i puštanja u rad sajta / programa. Proces održavanja sajta / programa podrazumeva da sajt / program bude dostupan i da nesmetano funkcioniše kao i u trenutku izrade samog sajta ili programa.

Za rad sajta ili web programa nije potrebno da korisnik instalira bilo koji program da bih mogao da ga koristi, sve potrebno nalazi se na serveru koji je dostupan na internetu. Sve hosting kompanije instaliraju programske jezike na server (php, perl, asp i druge) i ako je Vaš sajt ili web program uradjen u php 4 a hosting kompanija je odlučila da predje na noviju verziju php 5 doći će do sitvacije da Vaš sajt ili web program ne funkcioniše kako treba jer su recimo neke opcije izbačene u novoj verziji.

Nekad su prilagodjavanja veoma mala a nekad zahtevaju gotovo promenu celokupnog koda sajta. Ovakve sitvacije dovode do potrebe za održavanjem sajtova i web programa. Naravno što je sajt ili web program komplaksniji i zahtevniji tu dolazi do propusta i u samom kodu prilikom izrade sajta ili web programa, takvi propusti nazivaju se bug-ovi. Da napomenemo da to nisu tehnički propusti već propusti koji su napravljeni jer odredjena sitvacija nije predvidjena a upotrebom sajta ili web programa je primećena i zahteva menjanje koda ili samo modifikovanje.

Pod održavanjem sajtova ili održavanjem web programa zavisno od paketa koji nudimo spada i vodjenje sajta kao i backup podataka na mesečnom, sedmičnom ili čak dnevnom nivou. Održavanje može da podrazumeva i menjanje izgleda i funkcionalnosti delova sajta ili programa. Dodavanje novih opcija, modifikovanje odnosno prilagodjavanje novonastalim zahtevima klijenta.

odrzavanje sajta odrzavanje programa i sajta odrzavanje sajtova

Održavanje sajtova i web programa

Za sve uradjene sajtove i web programe dajemo besplatno osnovno održavanje u trajanu od godinu dana. Održavanje podrazumeva da sajt ili web program nesmetano funkcioniše kao i u trenutku izrade.

Sve intervencije vršimo u najmanjem roku, i u slučaju da ceo sajt ili web program budu uklonjeni ili obrisani sa servera podižemo ih u roku 24h ponovo. Naravno u slučaju da niste u paketu koji podrazumeva i backup podataka sajt odnosno program vraćamo nulovan odnosno prazan. Ovaj vid održavanja je idealan za statičke sajtove koji nemaju bazu podataka dok za za ostale preporučujemo i veći stepen održavanja sajta ili web aplikacije.

Održavanje sajtova, web programa i ostalih web aplikacija, sve intervencije u roku 24h od prijavljivanja kvara

Cena održavanja sajtova i web programa

Najmanja cena paketa za mesečno održavanje je 50 eura, plaćanje se vrši za tri meseca avansno a potom mesec za mesec unapred. Popust za plaćanje na godišnjem nivou je 10%.

Ukoliko imate neki specifičan zahtev i nije naveden u našim paketima uz konsultaciju sa nama može se definisati i prilikom samog naručivanja tako da paket bude prilagodjen Vama i Vašim kriterijumima.